Eksperymenty

Zapoznaj się z eksperymentami na magis2024.eu/experiments! Te informacje są dostępne jedynie w angielskiej wersji językowej.

Z początkiem marca 2024 pojawiły się propozycje i opisy eksperymentów. Przez cały miesiąc każdy zainteresowany uczestniczeniem w programie MAGIS Europe 2024 będzie się z nimi zapoznawać tak, żeby przy zapisach wiedzieć, w jakim eksperymencie chciałby wziąć udział w pierwszej, drugiej i trzeciej kolejności. Organizatorzy przypiszą uczestnika do konkretnego eksperymentu kierując się dostępnością miejsc i preferencjami podanymi przy zapisie. O pierwszeństwie będzie decydować czas nadesłania zgłoszenia. Może zaistnieć sytuacja, w której żaden z trzech podanych eksperymentów nie będzie dostępny. W takim przypadku organizatorzy skontaktują się z uczestnikiem po zakończeniu zapisów i zaproponują inny dostępny eksperymenty. Uczestnicy zostaną poinformowani, do jakich eksperymentów zostali przypisani w drugiej połowie czerwca 2024.